Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

nauczyciele w latach 1975/76 - 2019/2020

Czcionka:

1975/76

B. DUSZYŃSKA -fortepian, akompaniament
SZ. KASZYŃSKI - skrzypce
M. WITKO - akordeon
M. RACHLEWICZ - umuzykalnienie, rytmika
B. KIONA - saksofon, trąbka
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet poprzeczny, flet prosty / dodatkowy/

1976/77

J. HAŁABURDA - fortepian
ST. PIETRZAK - fortepian
ŚWIĄTKIEWICZ - skrzypce, wiolonczela
M. WITKO - akordeon
M. RACHLEWICZ - umuzykalnienie, rytmika
J. KUPCZYŃSKI - saksofon, flet poprzeczny, flet prosty /dodatkowy/
B. KIONA - trąbka, klarnet, kształcenie słuchu, słuchanie muzyki, zasady muzyki

1977/78

ST. PIETRZAK - fortepian, wiolonczela
A. GROMOW - skrzypce
M.WITKO - akordeon
G. KOWALEC - umuzykalnienie, kształcenie słuchu, słuchanie muzyki, zasady muzyki, fortepian
M. RACHLEWICZ - rytmika
T. RACHLEWICZ - umuzykalnienie, fortepian
B. KIONA - kształcenie słuchu, słuchanie muzyki
J. KUPCZYŃSKI - saksofon, flet poprzeczny, flet prosty /dodatkowy/
B. KIONA - trąbka, klarnet
E. BODNAR - fortepian

1978/79

St. PIETRZAK - fortepian
A. GROMOW - skrzypce
M. WITKO - akordeon
E. BODNAR - umuzykalnienie, słuchanie muzyki, saksofon, fortepian
M. RACHLEWICZ - rytmika, fortepian
B. KIONA - kształcenie słuchu, klarnet
G. KOWALEC - słuchanie muzyki, zasady muzyki, umuzykalnienie, kształcenie słuchu, akompaniament
J.WALUK - akompaniament, fortepian,
M. SORBAL - trąbka
J. KUPCZYŃSKI - flet poprzeczny, flet prosty /dodatkowy/

1979/80

E. WYSZOMIERSKA - fortepian,
A. GROMOW - skrzypce
St. PIETRZAK - wiolonczela, fortepian
M. WITKO - akordeon
J. WALUK - fortepian
L. SERPINA - skrzypce, umuzykalnienie, kształcenie słuchu
E. BODNAR - fortepian, umuzykalnienie, słuchanie muzyki, saksofon
G. KOWALEC - umuzykalnienie, kształcenie słuchu, słuchanie muzyki, zasady muzyki, akompaniament
M. RACHLEWICZ - rytmika
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet poprzeczny, flet prosty / dodatkowy/

1980/81

T. RACHLEWICZ - fortepian
E. BODNAR - fortepian, umuzykalnienie, saksofon, trąbka, słuchanie muzyki
J. KUPCZYŃSKI - fortepian, flet poprzeczny, flet prosty/dodat./
St. PIETRZAK - fortepian
I. LANGNER - fortepian
A. GROMOW - skrzypce
L. SERPINA - skrzypce, umuzykalnienie, kształcenie słuchu
St. PIETRZAK - wiolonczela
M. WITKO - akordeon
G. KOWALEC - umuzykalnienie, kształcenie słuchu, słuchanie muzyki, zasady muzyki, akompaniament
M. RACHLEWICZ - rytmika

1981/82

E. BODNAR - fortepian
A. GROMOW - skrzypce
St. PIETRZAK - wiolonczela, fortepian
M. WITKO - akordeon
I. LANGNER - fortepian
L. SERPINA - skrzypce, umuzykalnienie, kształcenie słuchu
T. RACHLEWICZ - fortepian
E. BODNAR - umuzykalnienie, słuchanie muzyki, saksofon
M. RACHLEWICZ - rytmika
G. KOWALEC - kształcenie słuchu, zasady muzyki, umuzykalnienie, akompaniament
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet poprz. flet prosty /dodat./

1982/83

St. PIETRZAK - fortepian, wiolonczela
A. GROMOW - skrzypce
L. SERPINA - skrzypce, umuzykalnienie, kształcenie słuchu
M. WITKO - akordeon
T. RACHLEWICZ - fortepian
E. BODNAR - fortepian, umuzykalnienie, słuchanie muzyki,saksofon, trąbka
G. KOWALEC - umuzykalnienie, kształcenie słuchu, słuchanie muzyki zasady muzyki, akompaniament
M. RACHLEWICZ - rytmika
J. KUPCZYŃSKI- saksofon, klarnet, flet poprzeczny, flet prosty/dodat./

1983/84

T. RACHLEWICZ - fortepian, umuzykalnienie, kształcenie słuchu, zasady muzyki
E. BODNAR - fortepian
St. PIETRZAK - fortepian, wiolonczela
L. SERPINA fortepian, skrzypce, słuchanie muzyki, kształcenie słuchu
A. GROMOW - skrzypce
M. WITKO - akordeon
E. BODNAR - umuzykalnienie, słuchanie muzyki, kształcenie słuchu, saksofon, trąbka
M. RACHLEWICZ - rytmika
G. KOWALEC - akompaniament
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet poprz., flet prosty/dodat./

1984/85

St. PIETRZAK - fortepian, wiolonczela
M. WITKO - akordeon
A. GROMOW - skrzypce
E. BODNAR - fortepian, umuzykalnienie, kształcenie słuchu, słuchanie muzyki, saksofon, trąbka
T. RACHLEWICZ - fortepian, umuzykalnienie, kształcenie słuchu, zasady muzyki
L. SERPINA - skrzypce, kształcenie słuchu, słuchanie muzyki
M. RACHLEWICZ - rytmika
G. KOWALEC- akompaniament
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet poprz., flet prosty/dodat./

1985/86

St. PIETRZAK - fortepian, wiolonczela
E. BODNAR - fortepian, umuzykalnienie, kształcenie słuchu, słuchanie muzyki, saksofon, trąbka
T. RACHLEWICZ - fortepian, umuzykalnienie, kształcenie słuchu, zasady muzyki
A. GROMOW - skrzypce
L. SERPINA - skrzypce, kształcenie słuchu, słuchanie muzyki
M. WITKO - akordeon
M. RACHLEWICZ - rytmika
G. KOWALEC - akompaniament
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet poprz., flet prosty/dodat./

1986/87

St. PIETRZAK - fortepian
E. BODNAR - fortepian, umuzykalnienie, kształcenie słuchu, słuchanie muzyki, saksofon, trąbka
T. RACHLEWICZ - fortepian, umuzykalnienie, kształcenie słuchu, zasady muzyki
A. GROMOW - fortepian, skrzypce
L. SERPINA - skrzypce, kształcenie słuchu, słuchanie muzyki
M. RACHLEWICZ - rytmika
G. KOWALEC - akompaniament
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet poprz., flet prosty /dodatkowy/
M. WITKO - akordeon

1987/88

E. BODNAR - umuzykalnienie, kształcenie słuchu, słuchanie muzyki, saksofon, trąbka, fortepian
T. RACHLEWICZ - umuzykalnienie, kształcenie słuchu, słuchanie muzyki, zasady muzyki, fortepian
M. RACHLEWICZ - rytmika
St. PIETRZAK - fortepian
M. WITKO - akordeon
A. GROMOW - skrzypce
L. SERPINA - kształcenie słuchu, skrzypce
G. KOWALEC - akompaniament
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet poprz., flet prosty/dodat./

1988/89

E. BODNAR - umuzykalnienie, kształcenie słuchu, słuchanie muzyki, saksofon, trąbka, fortepian
T. RACHLEWICZ - umuzykalnienie, kształcenie słuchu, słuchanie muzyki, zasady muzyki
M. RACHLEWICZ - rytmika
L. SERPINA - kształcenie słuchu, skrzypce
G. KOWALEC - akompaniament
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet poprz., flet prosty/dodat./
St. PIETRZAK - fortepian
A. GROMOW - skrzypce
M. WITKO - akordeon

1989/90

St. PIETRZAK - fortepian
E. BODNAR - fortepian, umuzykalnienie, słuchanie muzyki, kształcenie słuchu, saksofon
A. GROMOW - skrzypce
M. WITKO - akordeon
T. RACHLEWICZ - umuzykalnienie, kształcenie słuchu,słuchanie muzyki , zasady muzyki
M. RACHLEWICZ - rytmika
J. BYWALEC - trąbka, puzon
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet poprz.,flet prosty/dodat./

1990/91

St. PIETRZAK - fortepian
E. BODNAR - fortepian, umuzykalnienie, kształcenie słuchu, słuchanie muzyki, saksofon
A. GROMOW - skrzypce
M.WITKO - akordeon
T. RACHLEWICZ - umuzykalnienie, kształcenie słuchu, słuchanie muzyki, zasady muzyki
M. RACHLEWICZ - rytmika
J. BYWALEC - trąbka, puzon
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet poprz.,flet prosty /dodat./

1991/92

St. PIETRZAK - fortepian
E. BODNAR - fortepiano, kształcenie słuchu, saksofon
A. GROMOW - skrzypce
M. WITKO - akordeon
M. RACHLEWICZ - rytmika
T. RACHLEWICZ - kształcenie słuchu, słuchanie muzyki, zasady muzyki
J. BYWALEC - trąbka
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet prosty/dodat./
R. GŁOWACKI - flet poprzeczny

1992/93

St. PIETRAK - fortepian
E. BODNAR - fortepian
A. GROMOW - skrzypce
M. WITKO - akordeon
T. RACHLEWICZ - mandolina, kształcenie słuchu, zasady muzyki, słuchanie muzyki
M. RACHLEWICZ - rytmika
E. BODNAR - saksofon
J. BYWALEC - trąbka, puzon
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet prosty /dodat./
R. GŁOWACKI - flet poprzeczny

1993/94

M. MOCAR - fortepian
W. PŁACHTA - fortepian
A. KINA - skrzypce
M. WITKO - akordeon
Wł. KUBACKI - akordeon
T. RACHLEWICZ - mandolina, kształcenie słuchu, słuchanie muzyki, zasady muzyki
St. PIETRZAK - kształcenie słuchu, słuchanie muzyki
E. BODNAR - saksofon
J. BYWALEC - trąbka, puzon
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet prosty /dodat./
I. SUCHECKA - flet poprzeczny

1994/95

M. RUSAK - fortepian
W. PŁACHTA - fortepian
A. KINA - skrzypce
M. WITKO - akordeon
Wł. KUBACKI - akordeon
T. RACHLEWICZ - kształcenie słuchu, słuchanie muzyki,zasady muzyki
St. PIETRZAK - kształcenie słuchu, słuchanie muzyki
E. BODNAR - saksofon,
J. BYWALEC - trąbka, puzon
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet prosty/dodat./
I. CIEŚLIK/zd. Suchecka/ flet poprzeczny
R. GŁOWACKI - flet poprzeczny

1995/96

M. RUSAK - fortepian
W. PŁACHTA - fortepian
A. KINA - skrzypce
M. WITKO - akordeon
T. RACHLEWICZ - mandolina, kształcenie słuchu, zasady muzyki, słuchanie muzyki
St. PIETRZAK - kształcenie słuchu, słuchanie muzyki
E. BODNAR - saksofon
J. BYWALEC - trąbka, puzon
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet prosty / dodatkowy/
I. CIEŚLIK /zd. Suchecka/ - flet poprzeczny
R. GŁOWACKI - flet poprzeczny

1996/97

E. ŁUKOWSKA - fortepian
W. PŁACHTA - fortepian
St. PIETRZAK - fortepian
M. WITKO - fortepian
A. KINA - skrzypce
M. WITKO - akordeon
J. BYWALEC - róg
T. RACHLEWICZ - mandolina, kształcenie słuchu, słuchanie muzyki, zasady muzyki
St. PIETRZAK - kształcenie słuchu, słuchanie muzyki
E. BODNAR - saksofon
J. BYWALEC - trąbka, puzon
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet prosty/dodat./
R. GŁOWACKI - flet poprzeczny
I. CIEŚLIK - flet poprzeczny
St. PIETRZAK - kształcenie słuchu, audycje muzyczne

1997/98

St. PIETRZAK - fortepian
W. PŁACHTA - fortepian
M. RUSAK - fortepian
A. KINA - skrzypce
M. WITKO - akordeon
E. BODNAR - saksofon
WŁ. KOZŁOWSKI - trąbka, waltornia
R. STEFANIAK - puzon
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet poprzeczny
T.CICHOCKI - kształcenie słuchu, chór
St. PIETRZAK - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zasady muzyki, nauka o muzyce
I. CIEŚLIK - flet poprzeczny
J. HOSAŁA - rytmika

1998/99

M. RUSAK - fortepian
W. PŁACHTA - fortepian
A. KINA - skrzypce
M. WITKO - akordeon
M. KIONA - saksofon
Wł. KOZŁOWSKI - trąbka
R. STEFANIAK - puzon
J. KUPCZYŃSKI - klarnet
M. PTASZKIEWICZ - flet poprzeczny
St. PIETRZAK - kształcenie słuchu, audycje muzyczne
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, chór, rytmika

1999/00

M. RUSAK - fortepian
W. PŁACHTA - fortepian
A. KINA - skrzypce
Wł. KUBACKI - akordeon
WŁ. KOZŁOWSKI - trąbka
R. STEFANIAK - puzon
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, saksofon
T. JONIEC - perkusja
A. WANIAN - gitara
M. PAWLUŚ - flet poprzeczny
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór,rytmika
St. PIETRZAK - kształcenie słuchu, audycje muzyczne

2000/01

M. RUSAK - fortepian
W. PŁACHTA - fortepian
A. KINA - skrzypce
WŁ. KUBACKI - akordeon
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, saksofon
WŁ. KOZŁOWSKI - trąbka
T. JONIEC - perkusja
ARTUR WANIAN - gitara
T. WESOŁOWSKI - flet poprzeczny
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, chór
St.PIETRZAK - kształcenie słuchu, audycje muzyczne

2001/02

M. RUSAK - fortepian
W. PŁACHTA - fortepian
A. KINA - skrzypce
WŁ. KUBACKI - akordeon
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, saksofon
WŁ. KOZŁOWSKI - trąbka
T. JONIEC - perkusja
M. POPIS - gitara
T. WESOŁOWSKI - flet poprzeczny
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, chór
St. PIETRZAK - kształcenie słuchu, audycje muzyczne

2002/03

M. RUSAK - fortepian
W. PŁACHTA - fortepian
A. KINA - skrzypce
T. WESOŁOWSKI - flet poprzeczny
T. JONIEC - perkusja
WŁ. KOZŁOWSKI - trąbka
WŁ. KUBACKI - akordeon
J. NOWAK - wiolonczela
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, saksofon
M. POPIS - gitara
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, chór
St. PIETRZAK - kształcenie słuchu, audycje muzyczne

2003/04

A. KINA - skrzypce
M. RUSAK - fortepian
K. DZIEMBOWSKI - fortepian
T. WESOŁOWSKI flet poprzeczny
T. JONIEC - perkusja
Wł. KOZŁOWSKI - trąbka
Wł. KUBACKI - akordeon
J. NOWAK - wiolonczela
M. POPIS - gitara
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, saksofon
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, chór
St. PIETRZAK - kształcenie słuchu, audycje muzyczne

2004/05

A. KINA - skrzypce
W. PŁACHTA fortepian
M. RUSAK- fortepian
T. WESOŁOWSKI - flet poprzeczny
M. POPIS - gitara
WŁ. KUBACKI - akordeon
WŁ. KOZŁOWSKI - trąbka
T. JONIEC - perkusja
J. NOWAK - wiolonczela
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, saksofon
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, chór
S. PIETRZAK - kształcenie słuchu, audycje muzyczne

2005/06

A. KINA - skrzypce
W. PŁACHTA - fortepian
M. RUSAK - fortepian
M. POPIS - gitara
Wł.KUBACKI - akordeon
Ed. SOBCZAK - trąbka
T. JONIEC - perkusja
J. NOWAK - wiolonczela
M. PAWLUŚ - flet poprzeczny
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, saksofon
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, chór
St. PIETRZAK - kształcenie słuchu, audycje muzyczne

2006/07

W. PŁACHTA - fortepian
M. RUSAK - fortepian
A. KINA - skrzypce
M. POPIS - gitara
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, saksofon, flet
P. SZARAWAGA - akordeon
K. KOWALEWSKI - trąbka
T. JONIEC - perkusja
J. NOWAK - wiolonczela
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, chór
J. OSTAŁOWSKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne

2007/08

W. PŁACHTA - fortepian
M. RUSAK - fortepiano
M. POPIS - gitara
JOACH. WRÓBEL - skrzypce
T. JONIEC - perkusja
P. SZARAWAGA - akordeon
K. KOWALEWSKI - trąbka
M. POLOWCZYK - wiolonczela
L . ZHATUKHINA - fortepian
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, chór
J. OSTAŁOWSKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, saksofon, flet

2008/09

W. PŁACHTA – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
M. RUSAK – fortepian, akompaniament
M. POPIS - gitara, zespół kameralny, zespół gitarowy
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, saksofon, flet, orkiestra, zespół kameralny
L. ZHATUKHINA – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
J. WRÓBEL – skrzypce, zespół instrumentalny
T. JONIEC - perkusja, zespół perkusyjny
P. SZARAWAGA – akordeon, zespół akordeonowy
K. KOWALEWSKI - trąbka, zespół instrumentalny
J. NOWAK - wiolonczela, zespół instrumentalny
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, chór
J. OSTAŁOWSKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne

2009/10

W. PŁACHTA – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
M. RUSAK - fortepian
M. POPIS - gitara, zespół kameralny
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, saksofon, flet
L. ZHATUKHINA – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
J. WRÓBEL - skrzypce
T. JONIEC - perkusja, zespół kameralny
P. SZARAWAGA - akordeon
K. KOWALEWSKI - trąbka, zespół kameralny
J. NOWAK - wiolonczela, zespół kameralny
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, chór
J. OSTAŁOWSKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne

2010/11

W. PŁACHTA – fortepian
M. RUSAK - fortepian
M. POPIS - gitara
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, saksofon, flet, orkiestra kameralna
L. ZHATUKHINA – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
J. WRÓBEL - skrzypce
P. KOWALEWSKI – perkusja
P. SZARAWAGA - akordeon
K. KOWALEWSKI - trąbka, zespół kameralny
J. NOWAK - wiolonczela
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika
J. OSTAŁOWSKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór

2011/12

W. PŁACHTA – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
M. RUSAK - fortepian
M. POPIS - gitara
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, saksofon, flet
L. ZHATUKHINA – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
J. WRÓBEL - skrzypce
P. KOWALEWSKI – perkusja, zespół kameralny
P. SZARAWAGA - akordeon, zespół kameralny
K. KOWALEWSKI - trąbka
J. NOWAK - wiolonczela
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika
J. OSTAŁOWSKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór

2012/13

W. PŁACHTA – fortepian, fortepian dodatkowy
M. RUSAK - fortepian, akompaniament
M. POPIS - gitara
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, saksofon, flet
L. ZHATUKHINA – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
J. WRÓBEL - skrzypce
P. KOWALEWSKI - perkusja
P. SZARAWAGA - akordeon
K. KOWALEWSKI - trąbka
J. NOWAK - wiolonczela
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, chór
J. OSTAŁOWSKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór, saksofon

2013/14

W. PŁACHTA – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
M. RUSAK - fortepian, fortepian dodatkowy
M. POPIS - gitara
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet, saksofon
L. ULJANICZ - fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
J. WRÓBEL - skrzypce
P. KOWALEWSKI - perkusja
P. SZARAWAGA - akordeon
K. KOWALEWSKI – trąbka
J. NOWAK - wiolonczela
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, chór
J. OSTAŁOWSKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór, saksofon

2014/15

W. PŁACHTA – fortepian, fortepian dodatkowy M. RUSAK - fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
M. POPIS - gitara
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet, saksofon
L. ULJANICZ - fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
J. WRÓBEL - skrzypce
P. KOWALEWSKI - perkusja
P. SZARAWAGA - akordeon
K. KOWALEWSKI – trąbka, zespół kameralny
J. NOWAK - wiolonczela
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, zespół rytmiki, chór
J. OSTAŁOWSKI - kształcenie słuchu, rytmika z kształceniem słuchu, podstawy kształcenia słuchu,
zespół wokalny, saksofon

2015/16

W. PŁACHTA – fortepian, fortepian dodatkowy
M. RUSAK - fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
M. POPIS - gitara
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet, saksofon
L. ULJANICZ - fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
J. WRÓBEL - skrzypce
P. KOWALEWSKI - perkusja
P. SZARAWAGA - akordeon
K. KOWALEWSKI – trąbka
J. NOWAK - wiolonczela
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika
J. OSTAŁOWSKI - kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi, rytmika z kształceniem słuchu, podstawy kształcenia słuchu,
kształcenie słuchu, zespół wokalny, saksofon

2016/17

W. PŁACHTA – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
M. RUSAK - fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
M. POPIS - gitara
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet
L. ULJANICZ - fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
J. WRÓBEL - skrzypce
P. KOWALEWSKI - perkusja
P. SZARAWAGA - akordeon
K. KOWALEWSKI – trąbka, zespół instrumentalny
J. NOWAK - wiolonczela, zespół instrumentalny
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór
J. OSTAŁOWSKI - kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne,chór, saksofon

2017/18

W. PŁACHTA – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
M. RUSAK - fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
M. POPIS - gitara, zespół instrumentalny
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet
L. ULJANICZ - fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
J. WRÓBEL - skrzypce
P. KOWALEWSKI - perkusja
P. SZARAWAGA - akordeon
K. KOWALEWSKI – trąbka, zespół instrumentalny
J. NOWAK - wiolonczela
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór
J. OSTAŁOWSKI - kształcenie słuchu, rytmika, chór, saksofon

2018/19

W. PŁACHTA – fortepian, fortepian dodatkowy
M. RUSAK - fortepian, akompaniament
M. POPIS - gitara, zespół instrumentalny
J. KUPCZYŃSKI - klarnet, flet, saksofon
E. MATOKH - fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament
J. WRÓBEL - skrzypce
A. LASEK – perkusja, zespół instrumentalny
P. SZARAWAGA – akordeon, kształcenie słuchu
K. KOWALEWSKI – trąbka, zespół instrumentalny
J. NOWAK – wiolonczela, zespół instrumentalny
T. CICHOCKI - kształcenie słuchu, audycje muzyczne
J. OSTAŁOWSKI - kształcenie słuchu, rytmika, chór, saksofon

 

2019/20

 

E. MATOKH – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament

M. RUSAK – fortepian

W. PŁACHTA – fortepian 

M. TELEGA-NOWAKOWSKA – fortepian dodatkowy 

S. MIKA – perkusja, zespół instrumentalny

K. ZENTKOWSKA – wiolonczela, zespół instrumentalny 

M. POPIS –  gitara

J. KUPCZYŃSKI – klarnet, flet, saksofon, zespół instrumentalny

J. WRÓBEL –  skrzypce

K. KOWALEWSKI – trąbka, zespół instrumentalny 

P. SZARAWAGA – akordeon, audycje muzyczne

T. CICHOCKI –  kształcenie słuchu, audycje muzyczne

J. OSTAŁOWSKI – kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, chór, saksofon

Zegar

Imieniny